modul5 gr1
nr.crt provocari solutii
1 nu intelege corect si in totalitate obiectivele operationale propuse atentie la formulare obiectiva, si cerinte clar formulate,limbaj adecvat ,consens in utilizarea terminologiei de specialitate
2 greseli in aplicarea si completarea grilei de evaluare grile clare, cerinte si punctaje bine precizate
3 evaluarea nu este concludenta difersificarea itemilor,ierarhizarea dificultatilor si cerinte tintite pe competente vizate