Modulul 5 gr 2
nr. crt. provocari solutii
1 sarcini de lucru neclare formularea clara a sarcinilor de lucru
2 strategia de evaluare neadecvata adoptarea unor strategii noi care sa stimuleze creativitatea elevului
3 nota ca scop final al evaluarii nu toate evaluarile sa se finalizeze cu nota