Prisacaru Dora

Unitatea de invatare: Autocunoastere si dezvoltare personala
Clasa a III-a
Rezumat:
Unitatea de învăţare urmăreşte formarea abilităţilor elevilor de a se cunoaşte pe sine, de a sesiza unicitatea persoanei şi a diferenţelor individuale, de a accepta şi respecta diferenţele individuale.
Materialele suport folosite de profesor şi cele oferite elevilor pe parcursul activităţilor sunt corelate cu necesitatea dezvoltării abilităţilor de învăţare permanentă, în scopul dezvoltării personale şi al integrării socio-profesionale viitoare, de succes. Elevii experimentează practic, în cadrul orelor de Consiliere şi orientare, diferite tehnici de explorare a resurselor personale, apoi aplică ceea ce au asimilat în clasă, în situaţii de viaţă diverse şi îşi evaluează propriul progres. Învaţă astfel să îşi asume responsabilitatea propriei învăţări.

Atentie!
Pentru a vizualiza planul unitatii de invatare, dati click pe files.