Modul 4

Practici pedagogice

Asigurarea utilizării sigure şi responsabile a Internetului (15 minute)
Procedurile de siguranţă şi utilizare corespunzătoare a Internetului trebuie să fie abordate înainte ca elevii să utilizeze resursele Internet.
Cum pot fi împiedicaţi elevii să acceseze resurse Internet care conţin materiale necorespunzătoare sau să interacţioneze cu persoane care pot reprezenta un pericol?
Cum vă puteţi asigura de faptul că elevii creează conţinut Internet corespunzător şi interacţionează în mod constructiv cu ceilalţi?

Siguranţa copiilor pe autostrada informaţiilor
[ http://www.safekids.com/child_safety.htm]
Contract al familiei pentru siguranţa online
http://www.safekids.com/contract.htm
Siguranţa adolescenţilor pe autostrada informaţiilor
[http://www.safeteens.com/safeteens.htm]
GetNetWise
http://www.getnetwise.org
Un document de politici de utilizare vă poate salva site-ul web
http://www.aasa.org/publications/saarticledetail.cfm?ItemNumber=4182
Politica de utilizarea acceptabilă a blog-ului eşantion
http://www.budtheteacher.com/wiki/index.php?title=Sample_Blog_Acceptable_Use_Policy